Jdi na obsah Jdi na menu
 


Způsobů, jak se odreagovat od denních starostí je celá řada a procházka nově otevřeným parkem U Plzeňské brány má svou zvláštní atmosféru.  Dominantou parku je Kostel Nejsvětější Trojice v Rokycanech, vystavěný protestanty roku 1609 a v roce 1624 převzat římskokatolickou církví. Obrazek

 

 

 

Nejstarší kostel v Rokycanech byl  založen v Roce 1110 knížetemVladislavem. V roce 1363 zřídil arcibiskup Arnošt z Pardubic na místě dosavadní fary (u kostela Pany Marie Sněžné) klášter řádu augustiánů. U tohoto kostela se pohřbívalo do roku 1784 a od téhož roku se pohřbívalo potom právě u kostela Nejsvětější trojice a kostel se tak stal kostelem hřbitovním. Stalo se tak v důsledku zničujícího požáru v témž roce, kdy se přestalo pohřbívat jak u kostela Panny Marie Sněžné ve městě, tak i u kostela sv. Petra a Pavla na Pražském předměstí (na Pátku). Goticko-renesanční stavba byla upravena koncem 18. století.Obrazek
V roce 1966 rozhodlo plenární zasedání Městkého národního výboru v Rokycanech o likvidaci tohoto hřbitova. Hřbitov byl změněn v park a většina náhrobků byla přemístěna, nebo odvezena.V prostoru ohrazeného bývalého hřbitova a dnešního parku nalezneme zbytky některých náhrobků. Většina z nich v minulosti bohužel utrpěla vandalismem. Po rekonstrukci Parku u Plzeňské brány (2011-2012) jsou tyto některé náhrobky zrenovovány pro svou uměleckou hodnotu. 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

Kostel byl do roku 2002 ve vlastnictví Římskokatolické církve, od roku 2003 je vlastníkem Pravoslavná církev. Kostel dnes tedy slouží pravoslavné církvi.

Popis kostela: Navenek jsou zdi kostela vybaveny novogotickými opěráky, po třech na bočních stranách, čtyři na presbytáři a čtyři na každém rohu lodi. Na jihozápadním rohu ke kostelu připojena úzká věž s šestibokou jehlanovitou střechou, na její špici kříž, uvnitř točité schodiště. ObrazekV úrovni hlavní římsy kostela přetnuta i věž identickou horizontální profilovanou římsou. Nad ní na třech stranách věže (kromě té přivrácené ke střeše kostela) obloukovitě zakončená protáhlá okna, nad nimi atika s renesančním tzv. "odbíjeným" motivem. Kostel orientován, presbytář směřuje k východu. Do kostela vedou dva, symetricky umístěné boční vchody.Obrazek Nad římsou vlastního portálu plasticky dekorované nadpraží, nad ním trojúhelníkový štít s výplní motivu hlavy anděla.

 

 

 

 

 

 

 Zajímavé odkazy:

Nové úpravy parku (2011, červen)

 

 

 

 

 

Mapa